Samsung RT 38K5435S9
Samsung RT 38K5435S9
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Samsung
N?zka spotreba energie S kombinovanou chladni?kou Samsung RT38K5435S9 S?ria RT5000 s mrazni?kou v hornej ?asti zostan? va?e potraviny e?te dlh?ie ?erstv?. Medzi jej prednosti patr? oddelen? pr?denie vzduchu pre chladni?ku a mrazni?ku Twin Cooling a technol?gia NoFrost, ktor? br?ni vzniku n?mrazy a ?etr? energiu. N?jdete tu tie? z?suvku Fresh Zone, ?o je ide?lne miesto na ukladanie m?sa a r?b. ?erstvos? a optim?lna ?rove? vlhkosti S jedine?n?m syst?mom Twin Cooling PlusTM vydr?ia va?e potraviny ?erstv? a...
579.29
350$ 270$
350$ 270$